Shërbimet që ofron DSHTD-ja për qiramarrësit:

DSHTD-ja në tarifat e qirave të aplikuara për trupin diplomatik dhe përfaqësitë e huaja përfshin shërbimet e mëposhtme:

• Sistem ngrohje të pandërprerë gjatë dimrit (ngrohje qëndrore me kaldajë)
• Uji i ngrohtë dhe i ftohtë pa pagesë përgjatë 24 orëve.
• Mirëmbajtje e apartamentit gjatë kohës së qëndrimit e ofruar nga grupet e specialistëve tanë.
• Mirëmbajtje të çdo ambjenti të përbashkët.
• Mirëmbajtje Ashensori
• Parking i garantuar