Month: July 2021

Specialist Elektriçist i Parë

MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTMEDREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK DREJTORI “Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik” Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992...

Read More