Month: June 2021

Shofer i Grupit të Shërbimeve në DSHTD.

MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTMEDREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK DREJTORI NJOFTIM “Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik” Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë...

Read More

Specialist Elektriçist

MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTMEDREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK DREJTORI NJOFTIM “Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik” Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë...

Read More