Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik

MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK DREJTORI NJOFTIM “Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik” Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë...

Read More