Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik

MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTMEDREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK NJOFTIM “Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik” Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992...

Read More