Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik

MINISTRIA NJOFTIM       “Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”   Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë...

Read More