NJOFTIM – “Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

NJOFTIM   “Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik” Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i...

Read More